Paragrafen

Overig programmaplan

Overzicht lastenontwikkeling gemiddelde woning

2021

2022

% Lasten-ontwikkeling

Onroerend zaakbelasting

€ 342

€ 342

0,0%

Rioolheffing

€ 177

€ 177

0,0%

Afvalstoffenheffing

€ 260

€ 265

2,0%

Algemene dekkingsmiddelen

2022

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x € 1.000

Treasury

-3.197

2.390

5.587

OZB-woningen

0

28.016

28.016

OZB niet-woningen

3.985

28.706

24.721

Belastingen overig

5

906

901

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

453.138

453.138

Overhead

2022

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x € 1.000

Overhead

70.151

4.715

-65.436

Heffing VPB

2022

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x € 1.000

Vennootschapsbelasting

600

0

-600

Onvoorzien

2022

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x € 1.000

Onvoorzien

1.039

0

-1.039

Deze pagina is gebouwd op 12/14/2021 14:22:44 met de export van 12/14/2021 14:06:37