Stedelijke programma's

Economie

Arnhem is een stad met energie! Een stad met innovatieve en creatieve ondernemers, een krachtig
MKB, toekomstig talent dat opgeleid wordt en ondernemende inwoners. Daarbij is Arnhem een stad
met een goed woon-werkklimaat door haar groene landschappelijke ligging, aantrekkelijke binnenstad
en korte verbindingen met de regio en de rest van het land. Dit draagt bij aan een sterk economisch
klimaat. Een klimaat dat we verder willen uitbouwen en versterken.

Dit is nog urgenter geworden doordat we sinds het voorjaar van 2020 als gevolg van Covid-19 van het
ene moment op het andere moment in een economische crisis zitten. Veel Arnhemse bedrijven hebben
het zwaar en de banen van Arnhemmers staan onder druk. De crisis brengt enorme economische
uitdagingen met zich mee. De eerste schok hebben we opgevangen door ondernemers op weg te
helpen met onze dienstverlening zoals Van Bedrijven Weten en het 1,5 meter loket. Inmiddels
kijken we ook verder en werken we aan het herstel en versterken van de economie. We willen dit doen
vanuit een stevige koers met een duidelijke focus.

Deze pagina is gebouwd op 12/14/2021 14:22:44 met de export van 12/14/2021 14:06:37